Vi syftar på lanthandelsbutikerna med dess medarbetare som sliter och jobbar i det tysta, samtidigt som de betyder så mycket, för så många.

”Syftet med lanthandlarföreningen är att få ett långsiktigt tänk i vårt arbete och inte fastna i vardagens problem som lätt gör att man inte hinner med något annat”, säger Joel Zackrisson handlare i Venjan och tillika ordförande i lanthandlarföreningen.

”Butiken måste vara tillräckligt attraktiv i sig själv. Profilerad så att vi som konsumenter väljer respektive butik för att här vill jag handla och inte enbart för kompletterings- eller stödhandel. Det är det här som vi tillsammans med medlemsföretagen i Lokal Mat ska och kan bidra till”.

Samverkan är nyckeln till vår gemensamma framtida framgång.

Utan service dvs. med traditionell dagligvaruhandel som grund, kompletterat med ombudstjänster, så stannar, upphör eller bokstavligen dör byn eller orten.

Projektets utgångspunkt är därför given nämligen att lanthandeln utgör navet för övergripande landsbygdsutveckling.

Projektets ambition är att arbeta med ”gränsöverskridande” frågor kombinerat med bland annat erfarenhetsutbyten. En viktig del är också att ”bli sedd” och få bekräftelse på att ”vi finns” och har betydelse i ett större utvecklingsperspektiv. Skapa framtidstro.

Sistnämnda faktum skapar också möjligheterna för projektet framåt dvs. att som oberoende part bidra och lyfta andra frågor som att skapa synlighet, inspiration, bekräftelse och opinion för lanthandelsbutikens betydelse, initialt Dalarnas landsbygdsutveckling.

När det gäller profilering så ger lokala matproducenter en unik möjlighet. Lokal Mat som begrepp växer för varje dag som går. På Google har sök begreppet över 12 miljoner sökträffar. Våra konsumenter gör aktiva butiksval varje dag, röstar med fötterna och inte bara vart fjärde år. Vi vill bland annat i projektet bidra till, lyfta och synliggöra ”vardagens hjältar” lanthandelsbutiker som finns i din närhet och som bidrar inte bara till din närservice och kvalitativt bra produkter utan också till fler arbetstillfällen nära dig.

Butiken i de byar och på mindre orter och som bidrar till att din vardag blir lite bättre och enklare. Hur skulle din vardag se ut, som konsument om de inte alla dessa vardagshjältar fanns? Här har vi möjligheterna dvs. att vi som ”bröder” lokala matproducenter och lokala lanthandlare ”lira tillsammans”.

Lanthandel i Dalarna ek förening är skapad och som utgör ett första resultatmål för projektet. Den nya lanthandlarföreningen tillsammans med lokala matproducenter och delägare i föreningen Lokal Mat kan nu blicka framåt under 2018.

Tillsammans har vi skapat ett bra utgångsläge då den gemensamma utvecklingsresan nu fortsätter.

Pilotprojektets slutmål är sammanfattningsvis att bidra till ökad försäljning, skapa nya affärsmöjligheter, få fler kunder och därmed säkerställa, utöka och få fler och bättre kommersiell service. Målen ska nås tillsammans med Lokal Mat som förening och projektägare. Sammantaget skapa landsbygdsutveckling och arbeta mot visionen att Dalarna är ledande i Sverige för lanthandelsutveckling. Som en del för det här gäller det att lyfta framgångsexempel, förmedla positiva och bra saker som bidrar till att skapa framtidstro.

Hör av dig till mig, Joel Zackrisson så kan vi tillsammans lyfta fram lyfta fram din butik som nästa goda exempel som bidrar till Dalarnas landsbygdsutveckling. Ulrika Thorell med personal på Coop i Sollerön var först ut som ett bra och tydligt exempel gällande att skapa framtidstro.

Du når mig på:

  • Mobil 070-326 6349 eller
  • E-post: joel@handlarnvenjan.se

Vi hörs av!

Joel