Vi skickar det största av leenden till våra lanthandlare i regionen. De som sliter och jobbar i det tysta, samtidigt som de betyder så mycket, för så många.

Samverkan utgör nyckeln till utveckling för länets lanthandelsbutiker. Pilotprojektet Kommersiell serviceutveckling för lanthandeln i Dalarna har spelat sin första period hittills under året. En lanthandelsförening är skapad och som utgör ett första resultatmål för projektet. Den nya lanthandlarföreningen tillsammans med lokala matproducenter och delägare i föreningen Lokal Mat kan nu blicka framåt inför ”period 2”. Tillsammans har vi skapat ett bra utgångsläge för 2018 då den gemensamma utvecklingsresan fortsätter.

– Syftet med lanthandlarföreningen är att få ett långsiktigt tänk i vårt arbete och inte fastna i vardagens problem som lätt gör att man inte hinner med något annat, säger Joel Zackrisson handlare i Venjan och tillika ordförande i lanthandlarföreningen.

Pilotprojektets slutmål är sammanfattningsvis att bidra till ökad försäljning, skapa nya affärsmöjligheter, få fler kunder och därmed säkerställa, utöka och få fler och bättre kommersiell service. Målen ska nås tillsammans med Lokal Mat som förening och projektägare. Sammantaget skapa landsbygdsutveckling och arbeta mot visionen att Dalarna är ledande i Sverige för lanthandelsutveckling. Som en del för det här gäller det att lyfta framgångsexempel, förmedla positiva och bra saker som bidrar till att skapa framtidstro.

Idag och mitt i den mest intensiva julrushen lyfter vi fram och tydliggör ett mycket bra exempel på vad vi menar.

På Sollerön blåser just nu sköna, positiva vindar.
Vi tror på vår butik, vi tror på Sollerön. Och vi håller på att bygga ut, för att utöka vår service och stärka vår attraktionskraft, säger Ulrika Thorell, stolt lanthandlare i tredje generationen.

På Sollerön bor cirka 1 100 personer. De allra flesta invånarna har en sak gemensamt: de är kunder till Coop, Konsum Sollerön, eller ”Koopen” som den kallas. Ett besök i butiken, centralt på Sollerön, ger klara besked om dess betydelse, det är hela tiden nya kunder som säger hej och går in för att handla.
– Ulrika konstaterar att 2017 har blivit ganska bra omsättningsmässigt. Vi är nästan uppe i 23 miljoner kronor, det är en liten ökning från året innan. Nyckeln för framtiden är att våga tro på det vi gör, vara lyhörda, och våga investera. Vi är åtta anställda idag och det dubbla under högsäsong.                                  Vi strävar inte efter att få fler kunder. I första hand vill vi att de kunder vi redan har ska handla mer av oss, att vår attraktionskraft höjs. Vi förfogar idag över Coops grundsortiment som vi kryddat med många tillval, där vi märker ett stort intresse för det ekologiska. Vi har ett stort sortiment för att vara en lanthandel. Och vi är för övrigt den enda Coop-butiken i Mora kommun.

Ulrika är klar över verksamhetens betydelse.
Om vi stänger butiken kommer skolan att följa efter, allt hänger ihop. Och idag säljs husen här på Sollerön ganska enkelt, människor ser att det finns en bra och fungerande service, på nära avstånd. Den här butiken är jätteviktig.

Glädjande för ”Koopen” – och Sollerön med omnejd – är det faktum att butiken nu satsar stort. Totalt fem miljoner kronor investeras i ”morgondagens butik”.
Det är nu eller aldrig, vi kan inte titta på, det gäller att vara med eller inte. Vi bygger en förbutik med café där kunderna kan träffas. Det finns inget café på Sollerön idag. Vi ska även kunna erbjuda korv med bröd. Dessutom bygger vi ut vår postservice, det var helt nödvändigt då den växande e-handeln gör att det behövs större utrymmen. Vi bygger även en ny handikappanpassad toalett. Och inne i butiken händer det också saker, vi kommer att fräscha upp och jobba med vår inre gestaltning som det heter, som hur vi exponerar våra varor etc. Det kommer att bli så bra.

Vi har 250 kvadratmeters butiksyta idag, vi får 85 kvadratmeter ytterligare när allt står klart i vår. Pengarna för den här satsningen kommer från tre håll, egna medel, lån från KF, samt bidrag från jordbruksdepartementet.

Ulrika är lugn och trygg som person, och som många andra lanthandlare har hon gjort jobbet till en livsstil. Nästa år firar hon tio år som chef för Solleröns viktigaste nav i vardagen.
Jag började sommarjobba som trettonåring. Intresset har jag ärvt från min pappa som ansvarat för flera av butikerna i Sollerö konsumentförening som firade 100 år ifjol. Från början var det fem butiker, tre på Sollerön, en i Gesunda och Ryssa. Det här är den sista butiken som finns kvar. Även min pappas morbror drev butik här på 1920–30-talen.

Vi säger stort lycka, det är viktiga signaler som skickas från lanthandeln på Sollerön. Den 101-åriga konsumentföreningen vill och vågar, och med hjälp av kundernas fortsatta – och gärna utökade lojalitet – kan både butik och samhälle lyfta.

Följ gärna butiken på Facebook, ”Coop Konsum Sollerön”.

Reportaget, bilderna och texten gällande Sollerön är skapad av Johan Pellas, en resursperson som projektet samarbetar med. Vi vill också passa på och tacka alla personer som hittills bidragit och varit involverade i projektet, ingen nämnd, ingen glömd. Mycket har gjorts under året, mer kommer under nästa år.

Idag utgörs föreningen av medlemsbutiker från alla dagligvarukedjorna: Coop, ICA Nära, Handlar´n samt Tempo. För att driva alla behovs- och utvecklingsfrågor vidare så behöver föreningen ännu fler medlemmar och butiker. Till er som jag hittills inte hört från mig, kontakta mig för mer info: