Handeln förändras men dess kärnvärden lever kvar

Den gamla tidens lanthandlare kände sina kunder och visste precis vad de behövde och ville ha i den välsorterade butiken. I dag har det mesta inom handeln förändrats men drivkraften är densamma: Att lära känna kunden skapar lojalitet och merförsäljning.
Lanthandeln har alltid varit både en mötesplats, dagligvarubutik samt oftast navet för distribution av kommersiell service.
Framtidens vinnare inom handeln är därför de som tar sina kunder på allvar. Framtidens vinnare ser också kunder på samma sätt som man ser på sina medarbetare. De är inte utbytbara mot vem som helst utan en mycket värdefull resurs. Det lönar sig alltid att investera i lojalitet.
Lojalitet skapas idag bland annat i hur väl kunderna talar om företaget i olika sammanhang, inte mins genom sociala medier.
Som kund handlar det mycket om att bli sedd, att företaget vet vem man och vad man tycker om. För lanthandeln utgör det här möjligheter framåt. Kunden vill dela viktiga värderingar med företaget och uppleva det som äkta och här är medarbetarna och vad de speglar, agerar avgörande viktigt.
Wayne Gretzky, legendarisk ishockeyikon sa citat: ”En bra hockeyspelare spelar där pucken är. En riktigt bra spelare spelar där pucken kommer att vara”. Den stora utmaningen för handeln, är att se vart branschen är på väg, och då nyttja möjligheterna som finns framåt för lanthandeln.
För att tydliggöra framgångsexempel så ”drar vi den här gången till en av Dalarnas minsta byar.
Bingsjö utgör en nordlig utpost i vidsträckta Rättviks kommun. Lanthandeln är själva hjärtat i byn, där god service går hand i hand med det sociala. Sedan elva år har Anna-Maria Liss jobbat i butiken, vars betydelse är enorm för Bingsjö och befolkningen som bor i grannskapet.

 

– Att träffa kunder är det roliga, säger Anna-Maria, det handlar om så mycket mer än att bara ta betalt.

Att lanthandeln är viktig, det blir uppenbart så fort man kliver in i butiken. Direkt innanför dörren finns ett bibliotek i miniformat som ombesörjs av Rättviks kommun. Vid kassorna finns samhällsservice och ombud för apotek, tips och Systembolag. Till detta finns catering av mat, egen korvtillverkning, samt en service i form av hushållsnära tjänster, som snöplogning, gräsklippning, bokföring, deklarationer. Kort sagt, det är kring butiksägarna Anna-Maria och hennes kollega Kristina Walter Gustafsson det mesta snurrar. Dessutom finns en tankstation i anslutning till butiken.
– Vi får växeljobba och är sällan här samtidigt, säger Anna-Maria med sin trygga och lugna stämma. Vi har tagit med oss våra tidigare erfarenheter in i den här verksamheten. Det är tack vare det vi kan vara så breda och ha flera tjänster.

Bingsjö är en plats som förvandlas under sommaren, det är då alla fritidsboende är på plats, och den underbara Bingsjöstämman genomförs, med musiker ”bakom varje buske och husknut”.
– Hälften av vår omsättning är kopplade till de tre sommarmånaderna, stämman i juli är höjdpunkten.

Ett nav för hela samhället

Anna-Maria är medveten om utmaningarna med att driva lanthandel med ett begränsat kundunderlag, men hittar ljusglimtar.
– Det har flyttat in lite yngre invånare i Bingsjö, och det är väldigt positivt. Annars är det vanligt att många ärver sina hemman och det blir sommarhus som står tomma på vintern. I Bingsjö bor det bara runt 60-65 invånare året runt, och det är jätteviktigt att dom är lojala till butiken och inte gör sina inköp på annan ort. Något annat som är bra är den utveckling som sker kring campingen i Dalstuga, som ligger vid sjön Amungen, där det är bra tryck under sommaren. Det har varit fullt på campingen hela förra sommaren, och nu bygger de ut med fler elplatser. Sånt gynnar oss. Dessutom är det på gång med en fiberutbyggnad, det gör att folk kan ha sina arbeten hemma i byn. En utbyggnad kan bli verklighet 2019. Till sist måste jag säga något om vår egentillverkade korv. Kunder kommer från när och fjärran för att handla. Korven, en rå salami, salsiccia, finns med fem olika smaker och är väldigt populär.

Bingsjö lanthandel utgör även handelscentrum för kringliggande byar, som Dalstuga, Svabensverk, Finnbacka, Lamborn och Dådran.
– Vi håller ungefär samma omsättning som tidigare år. Vi är hjälpta av det driftstöd vi får från Tillväxtverket och Jordbruksverket, annars hade det blivit tufft, det har varit på gränsen flera gånger, i väldigt många år.
I den trivsamma butiken i Bingsjö finns ett sortiment som här hämtat från Axfood.

Pilotprojektet Kommersiell serviceutveckling för lanthandeln i Dalarna

Den skapade föreningen, (och som utgjorde ett resultatmål för projektet) Lanthandel i Dalarna ek förening har idag 8 st. butiker med på ”resan framåt”, representerade från alla de stora dagligvarublocken. Mötesplatser är skapade, bland annat håller föreningen korta telefonmöten varannan vecka, ca 15 min tillsammans med en kopp kaffe där man får senaste nytt från den egna föreningen och om projektet via föreningens ordförande, Joel Zackrisson, handlare i Venjan och Kläppen. Samverkan med lokala matproducenter i föreningen Lokal Mat bygger också på framåt. Närmast kommer föreningarna att ha respektive föreningsstämmor på samma plats med en gemensam middag som avslutning. Senare i vår arbetar bägge föreningarna ihop i ett gemensamt utbildningspaket, i ledarskap sammantaget 3 dagar för att sedan fortsätta ytterligare med 3 dagar under hösten. Som sagts medarbetarna inom lanthandeln är nyckelspelare framåt, butikens viktigaste resurs och det gäller att ”vara på plats när pucken kommer”. Bingsjö Lanthandel utgör ett tydligt exempel på att vara på ”plats i nuet samtidigt som man är på plats inför nästa passning”