Lanthandeln för respektive by eller ort utgör oftast navet för byns samlade utveckling. Samtidigt måste butiken i sig själv vara tillräckligt attraktiv för oss som konsumenter. ”Man ska handla föra att butiken upplevs bra, inte handla för att stötta en nedåtgående verksamhet” säger Joel Zackrisson, styrelseordförande i Lanthandel i Dalarna ek förening.

När projektet inleddes analyserades lanthandelsbutikernas viktigaste ekonomiska nyckeltal. Nu när projektet passerat halvtid så har en uppföljning genomförts. Mycket glädjande kan konstateras att de butiker som nu ingått i den nya lanthandlarföreningen ökat sin omsättning med i genomsnitt 10 % under det senaste bokförda året.

Utveckling

Pilotprojektet ”Kommersiell serviceutveckling för lanthandeln i Dalarna fortsätter arbeta i sin utvecklingsfas, tidsmässigt i projektet den längsta av sammantaget 3 st. faser. De övriga övergripande har varit etablering och senare kommer det att bli dags för summering av resultat samt spridning.

Fokusfrågor under utvecklingsfasen är att skapa och känna:

 • Delaktighet för butiker som ingår i den tidigare bildade lanthandlarföreningen
 • Bidra till och skapa engagemang
 • Skapa en egen kommunikationsplattform för lanthandlarföreningen

Hur arbetar och gör vi för att nå resultat under projektets utvecklingsfas?

Lokal Mat som förening utgör projektägaren. Lokal Mat bidrar med sammantaget 14 års samlad erfarenhet för att skapa samverkan mellan lokala, regionala små och medelstora livsmedelsföretag. Vilka behov och förutsättningar finns för samverkan mellan lanthandelsbutiker? Projektets utvecklingsmodell och pågående arbete för att skapa samverkan bygger på följande aktiviteter:

 • Att fortsatt arbeta med att besöka och göra individuella besök per lanthandel. Få uppmärksamhet i ”dagens slit”. Lyssna in och fånga behoven.
 • Att lyfta och marknadsföra framgångsexempel, bl. a genom att skapa ”hemma hos” reportage. Reportagen kommuniceras via lanthandelföreningens nya webbsida lanthandlarna.se Läs mer och ta del av de senaste reportagen via hemsidan.
 • Att skapa, väcka opinion och marknadsföra föreningen via traditionell media såsom lokala tidningar och TV.
 • Att bidra till att skapa engagemang via korta telefonmöten (ca 15 min) varannan vecka.
 • Att föreningens butiker bjuds in och deltar vid möten arrangerade av Lokal Mat. Skapar erfarenhetsutbyten.
 • Att projektet samverkar med andra beviljade ”Dalaprojekt” såsom lokalekonomisk analys (LEAWX), pakethantering Björbo samt Länsstyrelsen Dalarnas rådgivningsprojekt för lanthandlare. Sammantaget omfattas 7 län i sistnämnda projekt.
 • Att erbjuda, koordinera och leverera uttalade behovsfrågor tillsammans med delägare i Lokal Mat. Exempelvis genomförs under hösten sammantaget 3 st. ledarskapsutbildningsdager, samlat i ett paket (2+1 dag).
 • Att kunna ta projektet långsiktigt vidare bl. a genom att genomföra en enkät gällande framtidsfrågor och på så sätt forma en strategi för kommersiell serviceutveckling för initialt lanthandeln i Dalarna.