Lokal Mat väcker drömmen om en bättre livsstil …
Minnen av dofter och smaker som man mår bra av.

Lokal Mat är en samverkansförening för små och medelstora livsmedelsproducenter och lanthandlare i Dalarna & Gävleborg. Delägarna utgör ett nätverk med stort engagemang för utveckling och lönsam tillväxt. Föreningens syften är att leverera mervärden till delägarna, främja medlemmarnas intressen, marknadsföra, synliggöra och arbeta för en ökad marknad av Lokal Mat. Ambitionen är också att göra det enklare för konsumenten att hitta det lokala alternativet i butik oavsett butikskedja. Föreningens ambition är att vara det ledande nätverket för livsmedelsproducenter och lanthandlare i Regionen.

Gemensam marknadsföring sker under varumärket och sigillet ”Lokal Mat”. Trygghet, tradition, stolthet och matglädje är några nyckelord eller kärnvärden som symboliserar företagen som ingår i Lokal Mat.

Varumärket Lokal Mat

Varumärket Lokal Mat utgör en trygghet för konsumenter, Sigillet står för genuinitet, tradition och bra mat från vår region. Varumärket är patent samt varumärkesskyddat. Varumärket tydliggör och erbjuder bra kvalitetsprodukter där det är möjligt tillverkas av råvaror från regionen eller närliggande delar i Sverige.

Föreningens syfte med varumärket Lokal Mat är att vårda och utveckla detsamma samt att utöka antalet medlemsföretag för att vara det ledande nätverket för livsmedelsproducent och lanthandlare i Dalarna & Gävleborg.

Medlemsföretag

Kontakta oss

Facebook: Lokal Mat

Kontaktpersoner:
Gunnar Busk – Verksamhetsledare: 070-589 22 73
Peter Börjesson – Ordförande: 070-5507398