LivsWäX med varumärket Lokal Mat förstärker och utvecklar samarbetet med ICA Supermarketgruppen (Matmasarna) i Dalarna.

Samarbetet syftar i första hand till att skapa en enhetlig profilering och synliggörande av Lokal Mat i landskapets sammantaget 19 st. ICA Supermarket. Samtliga butiker har under vecka 2 lyft fram det röda sigillet och varumärket ”Lokal Mat” som gemensam och tydlig avsändare för lokal mat i Dalarnas butiker. Satsningen märks tydligt via hyllkantslister, hyllvippor och inte minst via en kraftfull helsidesannonsering i ICA-gruppens egna DR-flygblad. Genom samarbetet så ska det underlätta för dig som konsument att hitta de lokala leverantörernas produkter och som är med i den ekonomiska föreningen LivsWäX, livsmedelsproducenter i Dalarna, Gästrikland och Hälsingland.