De lever som de lär

Ockelbo Sallat tror på det lokalproducerade, att kvalitet lönar sig i längden.

Med ett vidgat produktsortiment tar de nu sikte på framtiden.
– Vi strävar efter att växa på den lokala marknaden, säger Jimmy Bergqvist, ansvarig för verksamheten.

Ockelbo Sallat ligger inbäddat i gästrikeskogarna, några mil norr om Sandviken. Från denna plats levereras varje dag en stor mängd kvalitetsprodukter, främst plocksallat, men även färska örter av olika slag, som basilika, timjan, koriander, gräslök, persilja, citronmeliss med mera. Det är en stor säsongsvariation, men varje dag lämnar i snitt 6 900 plantor Ockelbo Sallat.
Att kliva in i det stora växthuset är en fröjd för ögat, ljuset står i en väldig kontrast till höstmörkret. Och visst, Ockelbo Sallat synes också gå mot ljusare tider, inte minst med tanke på att allt fler kunder vill ha kvalité, och söker efter sådant de vet varifrån det kommer. Ursprunget blir allt viktigare.

– Allt handlar inte om kronor och ören, säger Jimmy och visar stolt upp hjärtat i verksamheten, det stora växthuset med sina olika stationer, från frö till färdig sallat. Det är en imponerande anläggning, i flera fall automatiserad och datorstyrd.
– För oss är kvalitet så viktigt, har man inte den så säljer man inte. Vi växer gärna på marknaden, men det viktiga är att det sker i steg, att vi växer långsamt. Största utmaningarna vi har är att det finns mycket färdigskuren sallad på marknaden, samt konkurrensen från utlandet.

ockelbo2I Sverige finns idag fyra-fem större odlare. Vissa med en yta på upp till 50.000 kvadratmeter.
– Vi är specialiserade på just plocksallad här på våra totalt 6.000 kvadratmeter. Vi odlar konventionellt och inte ekologiskt.
Jimmy pratar engagerat om just detta med miljöaspekten.
– Den absolut största delen av vår energikonsumtion består av den elektricitet vi använder för att belysa plantorna, främst under vinterhalvåret. Genom att odla i ett mobilt system, med automatisk glesning av krukorna har växten hela tiden exakt det utrymme den behöver, varken mer eller mindre, och vi utnyttjar därmed den tillförda energin maximalt. Den el vi trots allt använder i produktionen är källmärkt grön el som kommer i från vind och vatten. Och vårt växthus värmer vi upp med förnyelsebar energi så som pellets eller flis. I och med detta får vi en miljövänlig produktion med mycket mindre energiåtgång per planta än vid en så kallad ekologisk odling. Det förefaller som om vår produktionsmetod för närvarande i alla avseenden utom ett överensstämmer med KRAV:s regelverk. Det som avviker i reglerna är att vi har konventionell näringslösning, så kallad konstgödsel. Men tack vare att bevattningen sker i ett helt slutet datorövervakat system, är dock åtgången av gödsel minimal, nästan försumbar. Och tvärt emot vad man kan tro så använder vi oss inte av några bekämpningsmedel mot skadedjur. Vi tillämpar endast biologisk bekämpning i form av så kallade nyttodjur som nematoder, Aphidoletes och Chrysopera Carnea. Det är ungefär som det fungerar i den vanliga naturen, men vi tillsätter den mängd som behövs vid rätt tillfälle.
Jimmy tror och hoppas att Ockelbo Sallat ska fortsätta attrahera kunderna i framtiden, där han gärna ser fler kunder i upptagningsområdet Gävleborg och Dalarna. Ett sätt att lyckas med detta är att växa i produktsortimentet.
– Vi hoppas mycket på vår nya satsning på örter, det är ett jättebra komplement till sallaten som vi redan är stora på. Jag är stolt över våra kvalitetsprodukter och lokalproducerat vinner i längden.

Bra att veta:

De flesta tror att sallad och sallat är samma sak, men så är det inte. Sallat är det svenska namnet på familjen Asteraceae där till exempel isbergsallat och huvudsallat ingår.
En sallad blir det när man blandar olika grönsaker till en maträtt.
Med andra ord: I Ockelbo odlas sallat som kunden sedan blandar ihop till en god sallad.
Läs mer om verksamheten på www.ockelbosallat.se

Text & bilder: Johan Pellas