Vi marknadsför vårt varumärke Lokal Mat även inför årets jul regionalt över Dalarna och Gävleborg tillsammans med TV4
Förra gången sågs filmen sammantaget drygt 1,3 miljoner gånger (S k bruttokontakter)