Den 2 november gjorde P4 Radio Dalarna inslag avseende varumärket Lokal Mat med övergripande tema ”Råvaror från hela världen säljs som lokal mat”. Upprinnelsen till inslagen härrör från ett av våra medlemsföretag, Gåfood i Säter. Gåfood producerar bland annat färdigrätter i s.k. matlådor och där varumärket Lokal Mat (det röda sigillet) är med på innehållsetiketten. P4 Radio Dalarna hade under temat gjort ett antal intervjuer med bland annat ägarna till Gåfood.

– Vi säger ju inte att råvarorna kommer från Dalarna. Lokal mat är en förening som vi är med i.
Stefan och Magnus, som äger Gåfood, säger att de aldrig haft för avsikt att vilseleda någon. Samtidigt under dagen så la P4 Radio Dalarna upp en lyssnarfråga på sin webbsida med frågan: ”Tycker du det är ok att använda den här loggan om råvarorna inte är från Dalarna”? Enkäten visar att 94 % svarar nej dvs. att det inte är ok att använda logotypen Lokal Mat om inte råvarorna kommer från Dalarna. Gåfood agerade direkt och har nu tagit bort sigillet Lokal Mat på samtliga sina produkter.

Med bakgrund av inslagen av P4 Dalarna under dagen så vill föreningen komplettera bilden.
Lokal Mat är en ekonomisk förening för lokala och regionala livsmedelsproducenter i Dalarna, Gästrikland och Hälsingland. Producenterna (medlemsföretagen) består av små och medelstora företag från de flesta branscherna inom livsmedelstillverkning. Företagen tillsammans bidrar och skapar regional tillväxt och utveckling för Dalarna och de övriga landskapen. Inte minst många arbetstillfällen till regionen. Siffran för helåret 2014 är drygt 300 arbetstillfällen.
Producenterna använder sig av lokala, regionala eller svenska råvaror i den prioritetsordningen. Det blir en omöjlig ekvation att alla råvaror till 100 % och vid alla tillfällen kan komma från det egna landskapet.

Föreningens mål och ambitioner är att hjälpa medlemsföretagen till fortsatt utveckling genom att fånga behov och omvandla dessa till mervärden för företagen. Bland dessa mervärden finns bland annat gemensam marknadsföring under varumärket sigillet Lokal Mat. Varumärket är sedan fritt att använda för respektive medlemsföretag.

Finns kriterier för vad som är lokal mat?
Närmare 200 aktörer i Sverige och utomlands har svarat på en enkät om lokal mat. De flesta av dem som svarat ställer upp på följande definition av lokal mat/närproducerad mat: den grundläggande innebörden av lokal mat/närproducerad mat är att maten produceras och konsumeras lokalt.  (Källa: Matlandet.se)

Vad är närproducerat?
Det finns ingen officiell definition av hur nära närproducerat är. Det gör att olika personer definierar begreppet på sitt eget sätt. För en del är närproducerat detsamma som svenskt, men de flesta konsumenter uppfattar uttrycket som att varan är producerad i närområdet, t ex i ett visst län.

Närproducerade livsmedel definieras av föreningen Livsmedels Sverige på Lantbruksuniversitetet som ”mat som produceras, förädlas och konsumeras inom ett visst område där avsändaren framgår tydligt”. En ganska luddig beskrivning som lämnar till var och en att själv att avgöra vad som är lokalt. Ordet närproducerat säger inget om vilka inköpta hjälpmedel som konstgödsel, djurfoder och bekämpningsmedel som använts eller hur livsmedlet transporterats eller lagrats. (Källa: KRAV)

Det finns många fördelar med att handla lokalt producerad mat:

  • Hållbar utveckling – betande djur, öppna landskap, mångfald djur och växter
  • Närhet till producenten, ökad förståelse
  • Lokal produktion gynnar bygden, skapar fler arbetstillfällen
  • Mindre transporter, fräschare produkter
  • Ju fler som handlar lokal mat efterfrågar ursprung med mera, så sätts mer press även på de stora aktörerna

Sigillet Lokal Mat står med andra ord för lokalt producerade livsmedel inom Dalarna, Gästrikland eller Hälsingland. Ett trygghetsmärke för dig som konsument nu och framåt.
Mat är en känslig fråga som berör. Där och då – i samband med en direktsänd radiointervju – är det svårt att få med hela bilden.