Lokal Mat har via Tillväxtverket och Länsstyrelsen Dalarna beviljats ett nytt pilotprojekt. ”Kommersiell serviceutveckling för lanthandel i Dalarna”. Läs mer om vad projektets innehåll och mål är under rubriken ”Om oss”.