Vinnare på Ullbaggegalan 2013

”Underbart roligt och helt fantastiskt! Föreningen och deras medlems och delägarföretag gick hela vägen. Samverkan lönar sig” summerade Peter Börjesson  och Rolf Lindquist årets Ullbaggegala som hölls på Berns Salonger i Stockholm.

Prisutdelare var bland andra landsbygdsminister Eskil Erlandsson.

Föreningen var som en av tre finalister nominerad i kategorin ”Årets Landsbygdsprojekt 2013”. Sammantaget korades 7 st. vinnare under kvällen för olika insatser som gemensamt har som syfte att stärka och utveckla den svenska landsbygden. LivsWäX var nominerade av Länsstyrelsen i Dalarna och som för kvällen även fick se sitt andra nominerade bidrag som vinnare nämligen Bröd i Bergslagen. Sistnämnda vinnare i kategorin årets integrationssatsning.
Vinnarmotiveringen enligt följande:

”Föreningen LivsWäX har genom projektet stärkt positionen för mindre livsmedelsproducenter i Dalarna och Gävleborg. Nätverket har ökat försäljningen av lokal och regional mat till detaljhandel och restauranger. Genom utveckling av lokalt varumärke, gemensam kompetensutveckling, marknadsföring och samarbete har företagen skapat nya arbetstillfällen och ökat omsättningen”

Prisutdelare för årets landsbygdsprojekt var Michael Pielke, biträdande enhetschef Europeiska Kommissionens enhet för landsbygdsutveckling. Motiveringen på engelska var därför:

Rural project of the year, 2013

”The position of small food producers in Dalarna and Gävleborg has been strengthened by this project, managed by the association LivsWäX. The network has increased the sales of local and regional food to retailers and restaurants. Through the development of a local brand, corporate training, marketing and collaboration, the companies have created new jobs and increased sales”

En sammanfattande text skriven av Caroline Lagercrantz beskriver LivsWäX arbete och framgångar enligt följande, hämtat från Landsbygdens bästa 2013:

Samverkan stärker den lokalproducerade maten

Allt fler konsumenter efterfrågar lokalproducerade livsmedel samtidigt som konkurrensen och kraven ökar på producenterna. Föreningen LivsWäX har lyckats etablera det regionala varumärket Lokal Mat och stärkt positionen för medlemsföretagen som har ökat sin omsättning och skapat nya jobb.

Föreningen LivsWäX består av små och medelstora livsmedelsproducenter från Dalarna, Gästrikland och Hälsingland. Det övergripande syftet med projektet har varit att stärka positionen för delägarföretagen på marknaden. Gemensam marknadsföring sker under varumärket ”Lokal Mat”.

Trygghet, tradition och matglädje är några nyckelord som symboliserar företagen som ingår i LivsWäX. Föreningen har genom projektet utvecklats till det ledande nätverket i regionen av lokalproducerad mat till dagligvaruhandeln och storhushållsmarknaden.

Ambitionen med vår satsning är att konsumenterna ska se att det finns lokala alternativ och i den senaste genomförda konsumentmätningen svarade sju av tio personer att man kände igen varumärket Lokal Mat, säger projektledaren Rolf Lindquist.
LivsWäX ägs och drivs av medlemsföretagen själva. Projektledaren Rolf Lindquist ser som sitt främsta uppdrag att lyssna in medlemsföretagens behov och skapa mervärden.

Det är de enskilda företagen som skapar resultaten. Kan föreningen vara med och bidra är det bra. Projektet visar att samarbete är lönsamt. De senaste tre åren har medlemsföretagen generellt sett ökat sin omsättning och skapat 60 nya arbetstillfällen. Andra regionala branschföretag kan inte uppvisa lika goda resultat, berättar Rolf Lindquist.
Inom projektet har man satsat på utbildningsinsatser för att företagen ska lyckas uppfylla de tuffa certifieringskrav som marknaden ställer. Behoven hos företagen styr. För de mindre företagen är marknadsföringen extra viktig. För de större företagen är kompetensutveckling för medarbetarna ofta en prioriterad fråga.

Det är viktigt att små och medelstora livsmedelsproducenter ingår i ett starkt nätverk. En framgångsfaktor är erfarenhetsutbyte mellan stora och mindre företag där man ser varandra som kollegor och inte som konkurrenter, säger Rolf Lindquist.

För mer information om galan, bilder mm www.landsbygdsnatverket.se
Fotograf på galan Daniel Patino Flor. Övriga bilder: Lars Lundgren