I Sverige drivs utvecklingen starkt av mindre företag, ofta tjänsteföretag. Små företag som många gånger inte har skalfördelar som större företag. Dessa företag har dock stora möjligheter att kompensera för detta genom samverkan i olika former såsom nätverk eller gemensamt ägda företag. LivsWäX utgör ett nätverk av producenter för lokal mat och ett bra exempel på företagssamverkan. Nu belönas företaget med utmärkelsen ”Årets kooperativ 2012”, en utmärkelse som delas ut av Coompanion Dalarna.

Motivering:
LivsWäX är en ekonomisk förening för livsmedelsproducenter i Dalarna och Gävleborgs län. De producerar och säljer mat, där omsorgen om natur, djur och människor är ledstjärnan. Delägarna i föreningen utgör ett nätverk av små och medelstora företag som har stort engagemang för utveckling och tillväxt, men också att synliggöra och arbeta för att öka marknaden för lokal mat.

rolf_companionOm årets kooperativ …
Årets kooperativ är en utmärkelse som delas ut av Coompanion Dalarna till en kooperativ verksamhet med högt medlemsvärde men som också tillför sin omvärld ett mervärde och utmärker sig inom utveckling, delaktighet och samarbete.

Om Coompanion:
Coompanion är företagsrådgivaren när människor vill starta eget tillsammans. Coompanion breddar entreprenörskapet och ger människor som vill förverkliga företagsidéer tillsammans skräddarsydd information, företagsrådgivning och utbildning – från idé till framgångsrikt företagande.