mscLiggandeAB HH Fiskdelikatesser i Leksand har nu uppgraderat sina certifieringsnivåer. Företaget är nu både MSC-certifierade samt IP Livsmedelsförädling certifierade.
Vad innebär de olika certifieringskraven för mig som konsument?

MSC är ett miljömärke för viltfångad fisk. MSC har etablerat sig som det största miljömärket under de senaste fem åren. MSC´s standard och metoder är utformade efter FAO´s riktlinjer och olika undersökningar har visat att denna standard är mer omfattande än andra liknande märken.
Till stor del har också de stora europeiska livsmedelskedjorna gått före med kravet på miljömärkning. MSC grundades 1997 av WWF – Världsnaturfonden och livemedelsföretaget Unilever. Sedan 1999 har organisationen varit oberoende av de två grundarna och med en styrelse sammansatt av folk från fiskerisektorn, miljöorganisationer och forskningsinstitutioner från hela världen.

MSC´s krav för certifiering kan sammanfattas i tre överordnade principer:

  • Bestånden av fisk skall fiskas på ett uthålligt sätt
  • Fisket får inte skada ekosystemet eller havsmiljön
  • Fisket skall förvaltas effektivt, så att uthållighet och ekosystemen bevaras.

När ett fartyg landar MSC-certifierad fisk skall alla led i kedjan som hanterar fisken, fram till konsumenten, vara godkända efter MSC´s spårbarhetskrav.

Vad betyder IP Livsmedelsförädling för mig som konsument?
IP Livsmedelsförädling är en standard för produktsäkerhet. Livsmedelsföretag som är godkända enligt standarden har genomgått oberoende kontroll av livsmedelssäkerhet, hygien, spårbarhet och redlighet. Certifieringen garanterar konsumenter och kunder att företagets produkter uppfyller kraven. Certifieringssystemet IP Livsmedelsförädling har tagits fram i samarbete med handelskedjorna ICA, COOP, Axfood, och Bergendahls och är anpassat till småskalig livsmedelsproduktion. Syftet är att utveckla en standard som är enklare och mindre omfattande än de standarder som krävs av livsmedelsindustrin, och som är gångbar oavsett till vilken handelskedja man levererar.