150423 Gustafs 2

Gustafskorv AB förvärvade den 15 maj 2015 häststyckningslinjen ur Kvalitetskött Sveriges AB:s konkursbo.
Därmed säkerställer Gustafskorv att kvalitet och hästråvara leveranssäkras.

Verksamheten vid häststyckningslinjen fungerar som vanligt och vi kommer att informera fortlöpande.

För mer/ytterligare information kontakta:

Torbjörn Mattsson VD/Gustafskorv AB
0243-793544 info@gustafskorv.se

Försäljningsfrågor
Peter Börjesson VD/Färskvarukompaniet
070-5507398 peter@farskvarukompaniet.se

Kvalitetskött Sverige AB var sedan 1970 en av Sveriges ledande förädlare och leverantörer av kvalitativt kött och bolaget hade, enligt 2013 års siffror, en omsättning på drygt 147 miljoner svenska kronor.