Gustafskorv bär på en historia över tre sekel, med start redan på 1800-talet. Nu står företaget redo att möta framtiden, med en stark position på marknaden. Populariteten kan även kläs i aktuella siffror: bara till påsken såldes 30 000 ringar Gustafskorv till de svenska hemmen.

Strax söder om samhället Gustafs ligger Backa, en liten by som är hemvist för en svensk klassiker. Mycket har hänt i Gustafskorvs historia, från tiden då korven spreds via enkel byteshandel, till dagens produktion med försäljning över en stor del av mellan-Sverige. Verksamheten har förstås anpassats efter sin tid, med utbyggnader, rationaliseringar och så vidare. Och andra sidan är allt precis som förr, åtminstone om vi pratar rökningen. Ute på gården finner vi en central del av hemligheten: åtskilliga kubikmeter av granved och fem stora ugnar daterade till tidigt 1900-tal.

– Det är härifrån den genuina röksmaken kommer, säger Torbjörn Mattsson, en av de två ägarna och fjärde generationen sedan begynnelsen

Viktiga traditionsbärare, Håkan Karlsson och Torbjörn Mattsson.

Viktiga traditionsbärare, Håkan Karlsson och Torbjörn Mattsson.

Torbjörn studerar sin son Håkan i arbete, i färd med att tända på de stora ugnarna. Det är något symboliskt och värdeskapande i just denna stund: ett hantverk som sker enligt gamla metoder, utfört av en yngre, stolt och framåtsträvande generation.

Gustafskorv – En unik kvalitetsprodukt

Drygt 400 ton produceras årligen i denna fabrik, varav 370 är Gustafskorv. Den resterande delen består av granrökt hästkött och bondkorv.

– Vi har sett en liten försäljningsökning varje år under den senaste tioårsperioden, och bättre ska det bli. Torbjörn berättar om samarbetet med Färskvarukompaniet med bas i Hedemora, försäljningsbolaget med alla sina tentakler ut mot den svenska dagligvaru- och storköksmarknaden.

– Än så länge har koncentrationen av försäljningen skett i mellan-Sverige, från Mälardalen och upp mot Sundsvall. Planen är att i närtid även kunna erbjuda Gustafskorv på bredare basis längre söderut i landet, på både väst- och östkusten. Det är förstås jättebra för oss. Vi får mycket förfrågningar från olika delar av Sverige idag. Detta att vara tillgängliga för en större kundkrets är ett av våra huvudmål. Vi kan inte vara mer aktiva i den region vi befinner oss i.

Företaget Gustafskorv har idag tretton anställda på årsbasis, sju kvinnor och sex män, där samtliga är involverade i produktionen.

Varje vecka skickas 6-7 ton färdiga produkter ut till grossistledet.

– När det är högtider är det mycket mer, som jul, påsk och midsommar. Då kan vi dubblera produktionen och får jobba tvåskift. Nu under påskhelgen konsumerades mellan 20 och 25 ton, i runda tal 30 000 ringar. En ökning märker vi även vid exempelvis större marknader som i Rättvik. Och så till älgjakten förstås, alla jägare verkar vilja ha en egen ring att tälja på i skogen.

Sedan 1966 tillverkas Gustafskorv med modern utrustning. Men fortfarande sker rökningen i de drygt 100 år gamla rökbastuarna därav Gustafskorvens speciellt karaktäristiska röksmak. Gustafskorven är vår klassiker, men vi tillverkar också Granrökt Hästkött och Granrökt Bondkorv.

 Gustafskorv – Ett starkt varumärke över generationer 150417 Gustafs 3

Mycket har hänt sedan 1800-talet då Mats Mattsson, eller Käll-Mats som han kallades, bestämde sig för att dryga ut en mager jordbrukskassa genom att   öppna ett litet slakteri på gården. Han hade slagit ner sina pålar i Mora by utanför Borlänge, där han drev sitt jordbruk på Matses-gården. Nu öppnar han ett litet gårdsslakteri. Och historien tar sin början.

Vid den här tiden var Rättviks marknad vida känd. Hit kom Mälardalens bönder på hösten för att sälja sina hästar, som sedan fick gå som arbetshästar i skogen under vintern. Bönderna kom åter under våren för att köpa tillbaka sina hästar, men inte alla. Således fick en del hästar gå till slakt. Det ser Käll-Mats. ”Bättre ta tillvara hästköttet än att gräva ner det” resonerar han. Sagt och gjort. Och affärerna går bra, om än i liten skala. De större delarna av hästen blir stekar eller röks och skivas. De mindre delarna blir korv. Just det, Gustafskorv, även om namnet skulle myntas långt senare.

Idag är det fjärde generationen ”Mattssöner” som tagit över, även om efternamnen är andra. De två kusinsönerna Torbjörn Mattsson och Lars Edvinsson äger och driver Gustafskorv AB idag. Men om du läser noga kan du se att det står ”Tillverkat av Mattssons” på förpackningen. Men när blev då korven Gustafskorv? Som med många traditioner är det ingen som riktigt vet. Fast en sak kan vi säga med säkerhet. Receptet, det har alltid varit detsamma. Vissa saker ändrar man helt enkelt inte på. 150417 Gustafs 2

Idag är Gustafskorv ett etablerat varumärke med en stor och trogen kundkrets, en produkt i särställning, utan egentlig konkurrens på marknaden. Omsättningen har i runda tal legat mellan 26-28 Mkr de senaste åren.

150423 Gustafs 2– Om jag är stolt? Ja, nog är det så, det är roligt att jobba med en så historisk och äkta produkt.

Idag är också femte generationen involverad i verksamheten genom min son Håkan. Det är mycket som är positivt med Gustafskorv idag och det ser lovande ut för framtiden.

 
150423 Gustafs 3

 

Veta mer: www.gustafskorv.se

Text: Johan Pellas