Föreningen har bytt namn till

Lokal Mat Livsmedelsproducenter Dalarna Gävleborg ekonomisk förening.

Bolagsverket har från och med den 1 juni 2015 godkänt föreningens och delägarnas önskemål att genomföra ett namnbyte för föreningen. Genom namnbytet stärker vi vårt idag starka och positivt laddade varumärke Lokal Mat ytterligare. Vi blir tydligare till alla, konsumenter, kunder, handel och marknaden i stort. I dagligt tal och i all kommunikation så blir vi ”rätt och slätt” Lokal Mat.

sigillLokal Mat ligger i tiden.

Ett tydligt trendbrott för lokalproducerade och ekologiska produkter kan fastställas. Den svenska livsmedelsindustrin uppvisar den starkaste försäljningsökningen på över fyra år. Detta rapporterar bransch- och arbetsgivarorganisationen Livsmedelsföretagen. Bakom utvecklingen ligger konsumenternas sug efter mer kvalitativa och lite dyrare livsmedel i premiumsegmentet.

Vad vi ser är ett tydligt trendbrott. År av lågprisfokus har gett vika för ett ökat intresse för smak, kvalitet och hälsosammare alternativ. Allt fler svenskar väljer att köpa svenskproducerade livsmedel visar en Sifo undersökning som Ica och LRF låtit göra. 75 procent av de som svarat på undersökningen väljer att köpa svenskproducerat före livsmedel som man tror är producerade i ett annat land. Undersökningen visar även att 64 procent är beredda att betala mer för svensk mat, en ökning med åtta procentenheter från 2014. Bland varukategorierna är det nötkött och griskött som lockar flest svenskar att välja svenskproducerat. Även här ökar andelen. I år säger 77 procent att de väljer svenskt griskött och 79 procent säger att de väljer svenskt nötkött. Svenska hushåll väljer svenskt och är beredda att betala mer för svensk mat.

 

Varför ska jag som konsument handla Lokal Mat?

Det krävs idag inga större kraftansträngningar för att gynna lokala matproducenter odlare och bönder dvs. att uppmuntra alla konsumenter i samma riktning. Det som är så tilltalande med lokalproducerad mat är att den gynnar oss som konsumenter då vi får ökad kvalitet på den mat vi köper och samtidigt främjar miljön och arbetstillfällen på orten. Det är viktigt att vi förstår vår makt som konsumenter och tar vårt individuella ansvar genom att efterfråga lokalproducerad mat i våra lokala matbutiker.

Fördelar med lokalt producerad mat: 150604 Lokal Mat

  • Förbättrad smak, färg, konsistens och kvalitet jämfört med livsmedel som kräver långa transportsträckor.
  • Det krävs här inte kemikalier i samma utsträckning för att bevara livsmedel färska.
  • Med närproducerad mat är det lättare för konsumenten att kontrollera kvalitet och smak samt att kommunicera direkt med producenten.
  • Ökad efterfrågan på lokalproducerad mat kan öka antalet arbetstillfällen på orten, vilket kan ge din hemort socio- ekonomiska fördelar.
  • Minskade utsläpp på grund av kortare transportsträckor från jord till bord.
  • Genom att välja lokalproducerad mat får vi ökad förståelseför den produktion/odling som sker på orten och kännedom om vilka livsmedel som tillhandahålls lokalt.
  • Lokalproducerad mat kan ge ökad förståelse för säsongsförändringar i produktion av livsmedel. Genom att efterfråga livsmedel som är i säsong lokalt kan man undvika miljöbelastning från långa transporter.
  • Genom jordbruket kan landsbygden interagera med tätorten så närproducerad mat kan upprätthålla relationen mellan stad och landsbygd.
  • Se till att varje land använder sina egna naturresurser i första hand och därmed förebygga att områden i U-länder utnyttjas och förstörs på grund av hög efterfrågan från västvärlden.
  • Genom att gynna lokala matbutiker och välja lokalproducerad mat upprätthåller man ett bredare, och mer lättillgängligt livsmedelsutbud på orten.

Vad kan föreningen Lokal Mat tillföra regionala livsmedelsproducenter och som ännu inte är delägare?

Föreningen Lokal Mat kännetecknas av att skapa mervärden till sina delägarföretag. Mervärden som i sin tur ska leda till regional tillväxt och lönsamma producenter.

Det viktigaste av allt är att företagen ges utvecklingsmöjligheter som bidrar till fler arbetstillfällen!  

Du som gillar och delar våra ambitioner och värderingar passa på att dela och gilla den här nyheten till dina kompisar och vänner och som också vill se och handla mer Lokal Mat i din matbutik.

150604 TårtaNärmast inför midsommar med start den 12 juni kommer vi att syns och höras både i TV och radio med vår nya reklam för Lokal Mat.

Nu passar vi på att fira vårt namnbyte till Lokal Mat!