Föreningen LivsWäX har lyckats etablera det regionala varumärket Lokal Mat och genom det stärkt positionen för medlemsföretagen som har ökat sin omsättning och skapat nya jobb. Anledningen till satsningen är att allt fler konsumenter efterfrågar lokalproducerade livsmedel samtidigt som konkur-rensen och kraven ökat på producenterna.
Därför har föreningen nu chans att vinna en Ullbagge vid årets Landsbygdsgala den 26 november.

Föreningen LivsWäX består av små och medelstora livsmedelsproducenter från Dalarna, Gästrikland och Häl-singland. Det övergripande syftet med projektet har varit att stärka positionen för delägarföretagen på mark-naden. Under varumärket ”Lokal Mat” genomförs den gemensamma marknadsföringen. Trygghet, tradition och matglädje är några nyckelord som symboliserar företagen som ingår i LivsWäX. Föreningen har genom projektet utvecklats till det ledande nätverket i regionen av lokalproducerad mat till dagligvaruhandeln och stor-hushållsmarknaden.

Klicka här för att ladda ner Pressmedelandet som PDF