Annonsen visades i Dalarnas tidningars bilaga Pralin samtliga lördagar fram till jul. Ännu ett bra exempel på samverkan mellan flera av LivsWäX:s delägarföretag.