Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /customers/4/5/9/lokal-mat.se/httpd.www/wp-content/themes/Divi/includes/builder/functions.php on line 2253 Sigillet Lokal Mat | Lokal Mat

Sigillet Lokal Mat är ett starkt varu- och trygghetsmärke

Varumärket, det röda sigillet står för genuint och traditionellt tillverkad mat från livsmedelsproducenter i Dalarna, Gästrikland och Hälsingland. Varumärket tydliggör och erbjuder kvalitetsprodukter, gjorda på i möjligaste mån av råvaror från regionen eller närliggande delar i Sverige.

Produkter utan onödiga tillsatser, som bidrar med känsla av äkthet och samtidigt utgör en god smakupplevelse. Föreningens syften för varumärket är att vårda och utveckla, samt säkerställa att kriterierna för att använda sig av varumärket uppfylls och följs.

Varumärket utgör en tydlig symbol och kännemärke som underlättar för konsumenterna att hitta lokalt producerad mat i butikerna oavsett produktkategori.I föreningens arbete så erbjuds delägarföretagen att profilera sig under varumärket. Företagen uppfyller naturligtvis grundläggande krav avseende hygien, miljö och spårbarhet. Flera av företagen har den högsta graden av certifieringskrav som svensk handel kräver idag.

Varumärket Lokal Mat, har högt igenkännande hos konsumenterna, med många positivt laddade värderingar.

Enligt senaste konsumentundersökning:

 • Bättre miljö och kortare transporter 98 %
 • Framtid 95 %
 • Prisvärt 88 %
 • Bättre smak 85 %
 • Trygghet och tradition 84 %
 • Högre kvalité. 78 %

Användarvillkor

för märkning av produkter med varumärket Lokal Mat

För att produkter ska få märkas med varumärket Lokal Mat krävs att samtliga följande kriterier och krav är uppfyllda:

 • Företaget som avser märka sina varor med varumärket ska vara medlem i producentföreningen Lokal Mat Dalarna – Gävleborg ekonomisk förening.
 • Oavsett livsmedelsbransch ska huvudråvaran per produkt vara till 100 % ”lokal” inklusive vatten. Detta gäller även sammansatta produkter. Med ”lokal” avses att huvudråvaran för en produkt har till 100 % svensk huvudråvara samt att produkterna som avses märkas med varumärket ska vara tillverkade/beredda och packade av medlemsföretag i producentföreningen Lokal Mat Dalarna – Gävleborg ekonomisk förening.
 • Företaget som märker sina produkter med varumärket Lokal Mat skall vara certifierat enligt lägst IP Livsmedel eller motsvarande.
 • Märkningen ska följa föreningen Lokal Mat anvisningar avseende grafiska riktlinjer samt färgkoder, och får inte ändras eller justeras av företaget som avser använda det på något vis.
 • Märkningen står för kvalitet och trygghet, och ska fungera som en garanti för goda och närproducerade livsmedel. Den får inte användas för att vilseleda konsumenterna på något vis. Tillverkare som använder märket har att följa såväl marknadsföringslagen som gällande livsmedelslagstiftning.

Rätten till märkning av produkter med varumärket Lokal Mat kan hindras eller dras tillbaka i följande fall:

 

 • Om företaget inte längre uppfyller kriterierna och kraven enligt användarvillkoren.
 • Om företaget som använder varumärket för att märka sina produkter nyttjar det på ett vis som är ofördelaktigt för Lokal Mat och dess anseende.