Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /customers/4/5/9/lokal-mat.se/httpd.www/wp-content/themes/Divi/includes/builder/functions.php on line 2253 Mervärden | Lokal Mat

teamMervärden som skapar framgång

Lokal Mat är en ekonomisk och samverkansförening för små och medelstora livsmedelsproducenter i Dalarna, Gästrikland och Hälsingland. Delägarna utgör ett nätverk med stort engagemang för utveckling och lönsam tillväxt. Föreningens syften är att leverera mervärden till delägarna, främja medlemmarnas intressen, synliggöra och arbeta för en ökad marknad av Lokal Mat. Omsorg om natur, människor och djur är ledstjärnor.

Ambitionen är också att göra det enklare för konsumenten att hitta det lokala alternativet i butik oavsett dagligvarukedja. Gemensam marknadsföring sker därför under varumärket och sigillet ”Lokal Mat”. Trygghet, tradition, stolthet, och matglädje är kärnvärden som symboliserar företagen som ingår.

 

Samverkan som skapar framtidens vinnare

Ökad efterfrågan, och tillväxt för medlemsföretagen och deras produkter har medfört att delägarna i föreningen bidrar och skapar nya arbetstillfällen till regionen. Föreningen har utvecklats till det ledande nätverket i regionen av lokalproducerad mat främst till dagligvaruhandeln och storhushållsmarknaden.

Samarbetet har också stärkt företagarna i deras roller som enskilda företagsledare. Delägarna i föreningen har generellt sett haft en betydligt bättre utveckling jämfört livsmedelsproducenter i stort. De säljer bättre, hittar nya kunder och skapar resultat. En starkt bidragande del till den positiva utvecklingen är en fortlöpande satsning på kompetensutveckling kopplade till behov och önskemål.

 

stonesVerksamhetens huvudinriktningar:

  • Skapa mervärden för föreningens delägare.
  • Skapa ökad synlighet för Lokal Mat i regionen.
  • Marknadsföra varumärket Lokal Mat för lokalproduceradmat från Dalarna, Gästrikland och Hälsingland.
  • Skapa förutsättningar för affärsutveckling till medlemsföretagen genom kompetensutvecklingsaktiviteter.
  • Stärka föreningens position mot svenska detaljhandeln samt våra samarbetspartners.
  • Arbeta för att stärka det interna nätverket.
  • Aktivt arbeta för att vara det ledande nätverket i regionen för Lokal Mat.

 

Lokal Mat skapar externa samarbeten

Flera av handelns stora kedjor ser mervärden av att själva profilera den lokala maten i butik med sigillet “Lokal Mat”. Större regionala samarbetspartners är t ex. Konsum Gävleborg, ICA Supermarketgruppen i Dalarna samt ICA Kvantum i Borlänge.
Varumärket har bidragit till tydligt ökad merförsäljning för delägarföretagen. Medlemsföretagen tar marknadsandelar, skapar tillväxt, bidrar till fler arbetstillfällen och därmed också regional utveckling.