Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /customers/4/5/9/lokal-mat.se/httpd.www/wp-content/themes/Divi/includes/builder/functions.php on line 2253 Lokal Mat som partner | Lokal Mat

 

trekking

Lokal Mat som partner

Som delägare och medlem i föreningen Lokal Mat ger det er som företag bland annat följande mervärden:

• Tillgång och möjlighet att använda sig av varumärket Lokal Mat
• Möjlighet att ta del av föreningens samlade erfarenheter och kompetens inom livsmedelsproduktion, marknadsföring och utbildning.
• Kontinuerlig uppdatering i aktuella frågor via nyhetsbrev och sociala medier.
• Del i gemensam marknadsföring av delägarföretag. (Ex. länk till egen webbsida)
• Egen marknadsföring för dig som delägare via samarbeten med regionens största dagligvarukedjor.
• Möjlighet att påverka det egna företagets utveckling genom att vara med och delta i de mötesplatser som föreningen erbjuder och arbetar med.
• Möjlighet att delta och påverka framtida branschstrategier genom bra kontaktnät med myndigheter och organisationer som arbetar med regional företagsutveckling.
• Inbjudningar till föreningens seminarier och kompetensutvecklingsdagar
• Tillgång till ett exklusivt nätverk för kontakt och informationsutbyte med fokus på affärsutveckling och nya affärsmöjligheter.
• Tillgång till föreningens statistik och marknadsanalyser avseende regional livsmedelsutveckling.

 

business-growthPeter Börjesson styrelseordförande i föreningen

Vad har föreningen betytt för företagen?
– Gemenskapen mellan oss företagare och samhörigheten stärker oss. Trots att vi i föreningen har företag inom samma bransch som jobbar på samma marknad så upplever vi varandra mer som kollegor än som konkurrenter.

– Min uppfattning är också att det gemensamma varumärket sigillet lokal mat, svarar för en stor del av den positiva försäljningsökningen.

Vi har blivit tydligare mot marknaden.

Hur tycker du att marknaden för Lokal Mat är i dag jämfört med när du började?
– Intresset från handeln att samarbeta med oss är absolut större i dag. Våra företags ställning på marknaden är mycket starkare nu än när vi började och profileringen av lokal mat har stärkts ute i handeln.

Ökar försäljningen av lokal mat?
– Vi ser tydligt på de mätningar som har gjorts att vi har en väldigt stark tillväxt bland företagen i vår förening. Ökningen av försäljningen ligger över genomsnittet jmf motsvarande branschföretag. Många av företagen investerar för fullt för att klara av den ökande efterfrågan.

 

160808 green-trees-looking-up-1337595Citat och omdömen från fler delägare:

”Lokal Mat är ett värdefullt nätverk av kompetenta livsmedelsföretagare som ger inspiration och tillsammans väcker idéer för att möta utmaningarna på en allt tuffare marknad. Samarbetet med bland annat kompetensutveckling skapar förutsättningar att utvecklas både för individer och företag”
– Per-Ola Wadin, ägare och företagsledare till Lindhs Bageri, Bergsjö

”Gårdagens utvecklingsdag en mycket bra dag. Man fick nya infallsvinklar och chansen att tänka till, avseende det egna företagets verksamhets och utvecklingsplaner framåt.”
– Henrik Johansson, VD/Ägare till HH Fiskdelikatesser

”Sammantaget så gör föreningen ett mycket bra jobb! Lokal Mat är ett nyttigt nätverk att vara med i.”
– Leif Johansson, – Fd Marknadschef Siljans Chark

 

 

 

Bli en framtida vinnare tillsammans med oss!

Fyra starka skäl att bli sponsor, samarbetspartner eller ny delägare

 

synlighetÖkad synlighet

Föreningen äger idag ett positivt laddat och starkt varumärke i sigillet ”Lokal Mat”. Varumärket är öppet, frivilligt att använda för  medlemsföretagen. Föreningens filosofi, är att en stor andel av föreningens totala kostnadsbudget användas till offensiv markandsföring. Det här i sin tur ger delägarna en effektiv marknadsföring i media som de som enskilda företag kostnadsmässigt oftast inte skulle kunna bära. Internet, TV, radio, print, stortavlor, och butiksreklam är några exempel.
”Syns man så finns man”

 

Kompetensutveckling

Idag och framåt är det viktigare än någonsin att med kontinuitet tillföra kompetensutveckling. Omvärlden och förändringar sker i allt snabbare takt. Kopplat till uttalade behov så samordnar föreningen utvecklingsdagar för delägarföretagen.
Personalen utgör företagets viktigaste investering. En investering som ökar i värde då den samlade kompetensen ökar. En ökad kompetensnivå leder till bättre konkurrenskraft på flera olika plan. Företagen blir effektivare, arbetsuppgifter och nya metoder kan utnyttjas bättre eftersom personalen vet hur de ska hanteras. Möjligheterna att få behålla duktiga medarbetare och attrahera nya ”hungriga” arbetstagare ökar. Utvecklingsdagarna bidrar också till nyttiga erfarenhetsutbyten, nya kontakter, ökad inspiration, motivation och förståelse för vad som bidrar till verksamhetsutveckling. LivsWäX arrangerar skräddarsydda kompetensutvecklingsdagar för livsmedelsproducenter kopplade till de behov som finns.

 

Samverkan

Delägarföretagen ser varandra som kollegor. Branschledande företag som delar med sig av bred kunskap och erfarenhet och som ser samverkan som en viktig framgångsfaktor. Samverkan ger också ökade och fler möjligheter att hitta nya kunder för det enskilda företaget genom det samlade breda kontaktnätet som finns. Föreningen arbetar offensivt med effektiva mötesplatser som i sin tur skapar ökat engagemang för drivfrågor som leder utvecklingen framåt.

 

cornTillväxt

Nätverket, föreningen har en uttalad målsättning att skapa tillväxt och utveckling. Föreningens delägarföretag har också generellt sett utvecklas
snabbare och betydligt bättre omsättningsmässigt jämfört regionens övriga branschföretag, de senaste åren. Delägarföretagen har också bidragit
på ett mycket positivt sätt att skapa fler arbetstillfällen till regionen. Föreningens uppdrag är att leverera mervärden, fånga behov, koordinera, prioritera och driva utvecklingsfrågor som leder till fortsatt tillväxt för respektive delägare.

Välkommen till framtidens vinnare!