Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /customers/4/5/9/lokal-mat.se/httpd.www/wp-content/themes/Divi/includes/builder/functions.php on line 2253 Historik | Lokal Mat

Historik – Uppnådda mål och resultatMatbua_2_B

Lokal Mat – livsmedelsproducenter Dalarna – Gävleborg ekonomisk förening, bildades i februari 2007 som en fortsättning på ett EU-projekt som drivits av Hushållningssällskapet under tre år. Föreningen bildades under namnet LivsWäX – livsmedelsproducenter Dalarna – Gäveleborg ek. förening.

Projektets idé var att utveckla ett starkt alternativ för gemensam marknadsföring av lokalproducerad mat från Dalarna och Gävleborg. En viktig del i arbetet var att etablera ett varumärke för lokal mat, som skulle ge en tydligare profilering av produkterna samt skulle underlätta för konsumenterna att hitta lokalproducerad mat i butiker och restauranger.

Syftet vara att öka möjligheterna för de lokala livsmedelsproducenterna att kunna konkurrera med större och mer etablerade varumärken. Genom samverkan blev också företagen starkare vilket bidrog till att de kunde kunna klara av de successivt ökade krav som detaljhandel samt myndigheter ställde.

Exempel av uppnådda mål och positiva effekter hittills:

Lokal Mat blev utnämnt som årets landsbygdsprojekt i Sverige 2013. Belönades med en s.k. Ullbagge.

141118 UllbaggenMotivering: Föreningen Lokal Mat har genom projektet stärkt positionen för mindre livsmedelsproducenter i Dalarna och Gävleborg. Nätverket har ökat försäljningen av lokal och regional mat till detaljhandel och restauranger. Genom utveckling av lokalt varumärke, gemensam kompetensutveckling, marknadsföring och samarbete har företagen skapat nya arbetstillfällen och ökat omsättningen.

Priset delades ut i samband med Landsbygdsnätverkets årliga Ullbaggegala i Berns Salonger, Stockholm. Prisutdelare var landsbygdsminister Eskil Erlandsson samt Michael Pielke, biträdande enhetschef, Europeiska Kommissionens enhet för landsbygdsutveckling.

  • Föreningen bidrar till regional utveckling genom samverkan och kompetensutveckling för delägarföretagen. Utveckling för medlemsföretagen som i sin tur har medfört fler arbetstillfällen till regionen.
  • Föreningen har utvecklats till det ledande nätverket i regionen av lokalproducerad mat till dagligvaruhandeln och storhushållsmarknaden.
  • Lokal Mat blev utnämnt som årets ekonomiska förening och kooperativ 2012 i Dalarna, en utmärkelse som delas ut av Coompanion Dalarna.
  • Flera av delägarföretagen har utnämnts som årets företagare i sina respektive hemkommuner.
  • Varumärket Lokal Mat är en tydlig symbol och kännemärke som underlättar för konsumenterna att hitta lokalt producerad mat i butikerna.
  • Kännedomen om varumärket ökar och växer konstant. Gediget marknadsföringsarbete från företagens sida kombinerat med en mix av olika marknadsföringsåtgärder har bidragit.
  • Företagen upplever varandra som ”kollegor” och inte som konkurrenter. De drar nytta av varandras erfarenheter. Samarbetet har också stärkt företagarna i deras roller som enskilda företagsledare.
  • Företagen i föreningen har generellt sett haft en betydligt bättre omsättningsutveckling jmf livsmedelsproducenter i stort.